Centrum Optyczne
               
O nas
 
Rejestracja
 
Dojazd
 Wyposażenie CENTRUM jest przejawem dbałości o Klienta. Wykonanie okularów odbywa się na miejscu w pracowni optycznej wyposażonej w sprzęt najnowszej generacji, który jest systematycznie serwisowany lub wymieniany na nowy. Badania optometryczne i okulistyczne odbywają się w gabinecie wyposażonym w urządzenia do diagnostyki układu wzrokowego zalecane przez PTOO oraz systematycznie uzupełniane o nowy sprzęt wynikający z chęci sprostania potrzebom Pacjentów. Potrzeby te rozpoznawane są dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji na szkoleniach, warsztatach i konferencjach dotyczących optometrii i ochrony wzroku.

Oferta gabinetu optometrycznego i okulistycznego służy wszechstronną diagnostyką układu wzrokowego. Optometrysta diagnozuje sprawność układu wzrokowego, dobiera moce okularów, zleca trening wzrokowy oraz dobiera miękkie i twarde soczewki kontaktowe zarówno sferyczne jak i toryczne. Wykonuje także pomiary ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową. Okulista natomiast dba o sprawdzenie stanu zdrowia i przywrócenie prawidłowej fizjologii chorego układu wzrokowego.


   
     
Menu